Episodi 2 - Info
JEESUKSESSA

ESITTELY

Episodi käsittelee Jeesuksen Kristuksen elämää, ristinkuolemaa ja ylösnousemusta sekä Jeesuksen valmistaman pelastustyön merkitystä ihmisen elämässä.

AIHEET

#Tehtävän AiheLukualue
1Ristiinnaulittu
Jeesuksen ristiinnaulitseminen
Luuk 22-23
Jes 53
2Olen sovitettu ja
saan synnit anteeksi

Jeesus, Jumalan Poika ja
uuden liiton ylipappi
3 Moos 1-9
Heprealaiskirje 1-8
3Saan puhdistua
Jeesuksen uhri ja veri
3 Moos 10-16
Hepr 9-10:18
4Saan parantua
Jeesus parantaa sairaita ja
karkottaa pahoja henkiä
Mark 1-9
5Olen pelastettu
Jeesus ja rikas mies
Mark 10-16
6Olen armahdettu ja
kadotustuomiosta vapaa

Jeesus ja aviorikoksen tehnyt nainen
3 Moos 17-20
Joh 8:1-11
7Olen vanhurskas
Kelpaan Jumalalle
Room 1-5
8Olen pyhä ja pyhityn
Omistautuminen Jumalalle
3 Moos 21-27
Room 6
9Olen vapauteen lunastettu
Elämää Hengessä
Room 7-8:17
Galatalaiskirje
10Nousen kuolleista ja
elän ikuisesti

Jeesus nousee kuolleista
Luuk 24
1. ja 2. Tessalonikalaiskirje
11Olen voittajan puolella
Taistellen voittoon
Efesolaiskirje
Ilm 17-19
12Kirkastun ja pääsen
Taivaan kirkkauteen

Uusi Taivas ja uusi Maa
Room 8:18-11:36
Ilm 21-22

EPISODIN PÄÄMÄÄRÄ

Episodin päämääränä on Jumalan Jeesuksessa valmistaman pelastustyön syvä tunteminen ja omistaminen.