RAAMATTU
TIETOA
ETUSIVU
SOVELLUS
HINNASTO

RAAMATUN LUOTETTAVUUS


Kristus-Akatemia lähtee siitä perusoletuksesta, että Raamattu on luotettava ja totuudenmukainen Jumalan ilmoitus ihmisille. Se on ”elävä ja voimallinen” (Hepr.4:12) Jumalan Sana paljastaen ihmisten sisimmät ajatukset. Se luo elämää, sillä Jeesus sanoi, että hänen sanansa ovat ”henki ja elämä” (Joh.6:63). Jos sinua mietityttää Raamatun luotettavuus, niin tältä sivulta löydät joitain faktoja ja ajatuksia Raamatusta, mitkä voivat auttaa sinua pääsemään alkuun etsiessäsi vastauksia kysymyksiin.

Esittely

Raamattu koostuu 66 kirjasta. Raamatun kirjoilla on yli 40 eri kirjoittajaa ja kirjat on kirjoitettu n. 1500 vuoden aikana. Raamattu on jaettu Vanhaan ja Uuteen testamenttiin. Vanha testamentti sisältää 39 kirjaa, jotka on kirjoitettu 1400 – 400 eKr. Uusi testamentti sisältää 27 kirjaa, jotka on kirjoitettu 50-100 jKr.

Vanhan Testamentin luotettavuus

Jumala puhui usein Vanhan Testamentin profeetoille, jotka kirjasivat Jumalan sanat muistiin. Samoin Vanhan Testamentin historialliset kirjoitukset olivat luotettavien Jumalan miesten kirjoittamia. Raamatussa on useita viittauksia siihen, miten Jumalan valitsemat profeetat ja palvelijat kirjoittivat muistiin Jumalan antamat käskyt tai sanat:

►  Jumala itse kirjoitti kymmenen käskyä Liiton tauluihin (2 Moos.32:15-16)
►  Mooses kirjoitti muistiin kaikki Herran Israelille antamat määräykset (2 Moos.24:4, 5 Moos.31:24-26)
►  Mooseksen Lain kirjoista tehtiin kopioita (5 Moos 17:18)
►  Samuel kirjoitti muistiin kuningaskunnan määräykset (1 Sam.10:25)
►  n. 3800 kertaa Vanha testamentti käyttää ilmaisuja, kuten ”Näin sanoo Herra” (Jer.31:7) tai ”Jeremialle tuli tämä Herran sana” (Jer.18:1)

Jeesuksen aikana ei vielä ollut Uuden Testamentin kirjoja kirjoitettu, joten Jeesus ja apostolit käyttivät Vanhan Testamentin pyhiä kirjoituksia. Jeesus piti Vanhan Testamentin kirjoituksia ja profetioita luotettavana Jumalan ilmoituksena ja viittasi niihin usein. Alla on muutamia Raamatunkohtia, joissa Jeesus viittaa Vanhaan testamentin tapahtumiin, kirjoituksiin ja profetioihin:

►  Jeesus sanoi, ettei pyhiä kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi (Joh.10:34)
►  Jeesus luki kotikaupunkinsa synagogassa pyhistä kirjoituksista Jes.61:1-2 ja samalla sanoi viitaten itseensä: "Tänään, teidän kuultenne, on tämä kirjoitus käynyt toteen." (Luuk.4:16-22)
►  Jeesus vahvisti Jumalan lain (Matt.5:17-18)
►  Jeesus vahvisti Mooseksen ja profeettojen kirjoitukset (Luuk.24:27,44-45)
►  Jeesus vahvisti Jumalan luomistyön (Mark.13:19)
►  Jeesus vahvisti miehen ja naisen luomisen (Matt.19:4-5)
►  Jeesus vahvisti kertomuksen, jossa Jumala antoi mannaa Israelin kansalle erämaassa (Joh.6:48-51)
►  Jeesus viittasi kertomukseen Joonasta valaan vatsassa (Matt.12:39-40)
►  Jeesus puhui Mooseksesta ja palavasta pensaasta (Mark.12:26)
►  Jeesus viittasi Sodoman ja Gomorran tuhoon (Luuk.17:28-30)
►  Jeesus vahvisti kertomuksen Daavidista ja uhrileivistä (Luuk.6:3-4)

Paavali piti Vanhaa Testamenttia Jumalan ilmoituksena:

►  Kirjoitukset ovat syntyneet Jumalan Hengestä (2 Tim.3:16)
►  Jumala lupasi evankeliumin Jeesuksesta pyhien profeettojensa suulla Vanhan testamentin kirjoituksissa (Room.1:1-3)

Pietari piti Vanhaa testamenttia Jumalan ilmoituksena:

►  Kristuksen Henki vaikutti Vanhan testamentin profeetoissa (1 Piet.1:10-11)
►  Jumala Pyhän Hengen kautta inspiroi Vanhan testamentin profetiat (2 Piet.1:20-21)

Niin Jeesus kuin apostolit pitivät Vanhan Testamentin kirjoituksia luotettavana ja totuudenmukaisena Jumalan Pyhän Hengen inspiroimana ilmoituksena. Kristus-Akatemiassa yhdymme Jeesuksen ja apostoleiden todistukseen.

Uuden Testamentin luotettavuus [1]

Uusi testamentti sisältää Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen evankeliumin, Apostolien teot, apostolien ja alkuseurakunnan johtajien kirjoittamat 21 kirjettä sekä Johanneksen Ilmestyksen. Evankeliumit perustuvat silminnäkijöiden todistuksille Jeesuksen elämästä. Apostolit ja heidän lähipiirinsä seurasivat läheltä Jeesuksen julkista toimintaa. Jeesuksen lähimpien apostoleiden ja silminnäkijöiden kertomukset Jeesuksen ja alkuseurakunnan elämästä kirjattiin evankeliumeihin ja Apostolien tekoihin.

Ennen Raamatun kanonisointia ensimmäisillä vuosisadoilla Jeesuksesta liikkui useita kirjoituksia varhaisen seurakunnan piirissä. Raamatun kaanon (kreikan sanasta kanon [κανων]) tarkoittaa ”mittaa”, ”mittakeppiä” tai ”standardia”. Sillä määritettiin Raamattuun hyväksyttyjen, ohjeellisiksi ja sitoviksi ymmärrettyjen kirjojen kokoelma. Raamatun kirjoituksiin viitattaessa kaanon tarkoittaa standardia, jolla varmistettiin kirjan Jumalallinen inspiraatio, luotettavuus ja totuudenmukaisuus. Kirjat, jotka arvioitiin Jumalan Hengen inspiroimiksi ja luotettaviksi, sisällytettiin Raamattuun.

Uuden Testamentin kirjoituksissa tuli täyttyä seuraavat kriteerit:

►  Apostolinen alkuperä ja vaikutus
►  Jumalallinen inspiraatio
►  Yliluonnolliset tunnuspiirteet

Kirjat, jotka eivät täyttäneet näitä kriteerejä, jätettiin Raamatun ulkopuolelle. Osa näistä kirjoista koottiin apokryfikirjoihin. Miksi apokryfikirjoja ei hyväksytty Raamatun kaanoniin?

►  Maantieteellinen ja historiallinen epätarkkuus
►  Opetukset ovat ristiriidassa Jumalallisesti inspiroitujen kirjoitusten kanssa
►  Yliluonnollisten elementtien puute

Vaikka apokryfikirjoja ei pidetä Jumalallisena ilmoituksena, löytyy niistä historiallista tietoa, mitä Raamattu ei sisällä.

Historialliset todisteet

Raamattu viittaa useisiin historiallisiin tapahtumiin ja henkilöihin. Niihin liittyviä arkeologisia ja historiallisia löydöksiä on runsaasti. Jos olet kiinnostunut, niin niistä voit lukea alla olevasta linkistä:

Raamatun Historiallinen Luotettavuus

Kristus-Akatemian lähtökohta

Voidaanko Raamattua pitää Jumalan antamana ilmoituksena ihmisille?

Onko Raamatulla sellainen Jumalallinen auktoriteetti, että sitä voidaan kutsua Jumalan Sanaksi, jonka tulisi ohjata ja johtaa elämäämme?

Voiko Raamattua pitää historiallisesti ja maantieteellisesti luotettavana ja tarkkana kuvauksena todellisista tapahtumista?

Kristus-Akatemiassa vastaamme kaikkiin näihin kysymyksiin kyllä. Raamatun ilmoituksen pohjalta lähdemme rakentamaan elämällemme perustaa, jonka päämääränä on läheinen ja rakastava suhde sekä siitä nouseva yltäkylläinen elämä Taivaallisen Isän ja Herran Jeesuksen kanssa.

Lähdeluettelo

[1] Suwandoko, R. & Duncan, D. 2000. p.118-136. The Bible and the Church. Springfield, Missouri: Global University.

TIETOA KRISTUS-AKATEMIASTA

Mikä Kristus-Akatemia on?

Kristus-Akatemia on seurakuntien ja kristillisten yhteisöjen käyttöön kehitetty web-pohjainen sovellus, joka toimii myös mobiililaitteissa. Se on työkalu seurakunnille rohkaista ja motivoida jäseniään rakentamaan suhdettaan Jumalaan, lukemaan Raamattua ja rukoilemaan arjessa. Kristus-Akatemia soveltuu tehtäväksi työn tai opiskelun ohella.

Mitä Kristus-Akatemia ei ole?

Kristus-Akatemia ei ole tutkintoon tähtäävä opisto, vaan painopiste on oman raamatunlukemisen, rukouselämän ja Jumala-suhteen rakentamisessa. Jos joku haluaa opiskella syvemmin teologiaa, niin siihen löytyy hyviä korkeakouluja ja opistoja niin Suomessa kuin ulkomailla.

Mistä nimi Kristus-Akatemia?

Sana 'akatemia' liitetään usein hyvin korkeaan ymmärrykseen, tietoon ja viisauteen. Raamatun mukaan "täyden ymmärryksen koko rikkaus" ja "kaikki viisauden ja tiedon aarteet" ovat kätkettyinä Kristuksessa (Kol.2:2-3). Koska tämän websovelluksen yksi keskeinen päämäärä on Kristuksen syvä tunteminen, niin nimi Kristus-Akatemia sopii nimeksi varsin hyvin.

Kenelle Kristus-Akatemia on tarkoitettu?

Kristus-Akatemiaa voi lähteä tekemään kuka tahansa, jota kiinnostaa syventyä Raamattuun ja rakentaa suhdettaan Jumalaan. Avoimet kysymykset ja omakohtaiseen pohdiskeluun keskittyminen mahdollistavat jokaisen käydä Raamattua läpi omista lähtökohdista käsin. Suositus on, että tekijä olisi perillä kristillisen uskon ja evankeliumin perusasioista.

Mikä on Kristus-Akatemian tavoite?

Tavoitteena on vahvistaa seurakuntia ja yhteisöjä Jeesukselta saadun tehtävän täyttämisessä. Yksilön kohdalla tavoitteena on opastaa Jumalan ja Hänen tahtonsa tuntemiseen sekä elävään suhteeseen Jeesuksen Kristuksen kanssa.

Mitä materiaalia sovellus sisältää?

Raamattu toimii Kristus-Akatemian ainoana oppikirjana. Materiaali ja tehtävät on muotoiltu eri tunnustuskuntien tulkintoja kunnioittaen ja seurakunta määrittää itse ohjaajat/opettajat, jotka ohjaavat opiskelijoita Raamatun tutkimisessa ja tarkistavat tehtäviä. Tämä mahdollistaa seurakunnan huomioida oman liikkeensä uskontulkinta. Sovellus sisältää yksilömateriaalin lisäksi pienryhmätoimintaan tarkoitetun materiaalin kaikista aiheista.

Episodit

Sovelluksessa on tällä hetkellä kolme opetuskokonaisuutta, joita kutsutaan Episodeiksi. Yhden Episodin suorittaminen ottaa aikaa n. 3-5kk riippuen yksilön omasta aktiivisuudesta. Klikkaa episodia tarkemman esittelyn saamiseksi:

Yhteydenotto

Mikäli kiinnostuit sovelluksesta ja sinulla on kysymyksiä tai haluaisit saada lisätietoa, niin voit lähettää sähköpostia osoitteeseen yhteys@kristusakatemia.fi

Löydä elämä Jeesuksen ja Taivaallisen Isän kanssa


Kristus-Akatemia on kristillisten seurakuntien ja yhteisöjen käyttöön kehitetty webpohjainen sovellus raamatunopetuksen ja opetuslapseutuksen tueksi. Yksilöille se tarjoaa mahdollisuuden syventää suhdetta Jumalaan ja tukea elävää uskoa arjen tasolla.

"Uskon, että tää sovellus tulee oleen vielä iso juttu! On ollut kyllä tosi suuri etuoikeus olla mukana tällaisessa projektissa, kiitos siitä! Tää on jotain niin uutta ja jotain sellasta mitä ainakin itse oon kaivannut."
"Sovelluksen käyttäminen on ollut todella antoisaa ja mielenkiintoista!"
"Hyvä, että materiaali on pelkästään Raamatusta! Näin voi välttää erilaiset tulkinnat tms. ja tulee pohdittua oikeasti Totuutta."
"Kysymykset ovat ensisilmäyksellä melko helppoja, mutta jos lukee Raamatun luvut tarkasti läpi, juuri nuo 'helpot kysymykset' saavat aivan uusia ulottuvuuksia."
"Aluksi aiheet ja sisältö vaikuttivat liiankin simppeleiltä. Kysymyksiin oli helppo vastata. Liiankin helppo... Mutta yhtäkkiä, näin voin sanoa, avautuivat aiheet ja kysymykset aivan eri tavalla. Uskon, että oivalsin alkurukouksen merkityksen. Käytin tähän aikaa, ja pyrin olemaan oikaisematta tässä asiassa."
"On ollut jokin apuväline jolla tutkia Raamattua ja Jumalaa systemaattisesti eikä räpeltäen palan sieltä palan täältä."
"Se, että lopuksi on mahdollisuus kirjoittaa omia kysymyksiä, on tosi hyvä. Ne vahvistaa omaa oppimista."

SOVELLUKSEN OMINAISUUDET

EPISODIT


Episodit ovat Kristus-Akatemian opetuskokonaisuuksia. Tutki aiheittain Raamattua etenemällä episodeissa. Vastaa tehtävien kysymyksiin ja lähetä ne seurakunnan valitsemalle opettajalle kommentoitavaksi ja hyväksyttäväksi. Yksi episodi sisältää 4 tasoa ja 12 tehtävää.

TIMANTIT


Kerää tehtävien suorittamisesta timantteja ja lisää ne Timantit-sivulle osaamalla Raamatusta ulkoa tehtävien avainjakeita.

TULIKOE


Läpäise episodin lopuksi tulikoe osaamalla episodin kaikki 12 avainjaetta ulkoa.

PÄIVÄKIRJA


Kirjaa itsellesi muistiin Raamatusta avautuvia asioita, jotta voit aina myöhemmin palata niihin.

SAAVUTUKSET


Seuraa edistymistäsi Raamatun lukemisessa ja tehtävien suorittamisessa.

PIENRYHMÄMATERIAALI


Käy läpi Raamatun aiheita pienryhmässäsi. Kaikki episodien materiaali löytyy myös pienryhmille.

YHTEISÖ


Jaa Akatemia-kokemuksesi yhdessä muiden kanssa ja keskustele Raamatun aiheista sekä kysymyksistä.

HINNASTO

Nämä hinnat pätevät seurakunnille ja yhteisöille, jotka haluavat tilata Kristus-Akatemian käyttöönsä. Hinta määräytyy seurakunnan tai yhteisön koon mukaan. Jokaiseen pakettiin sisältyy 3 kuukauden ilmainen koejakso ilman sitoumuksia. Koejakson jälkeen yhteisö voi halutessaan vahvistaa tilauksensa, jolloin hinnat tulevat voimaan. Kaikkiin paketteihin kuuluu 1 kuukauden irtisanomisaika sekä 1 vuoden varmuuskopio yhteisön tietokannasta irtisanomisen jälkeen.

 • Alle 100
  jäsentä
 • 3 ilmaista opiskelijatunnusta *
 • 25€ / kk (sis. Alv 24%)
 • 20€ episodi / opiskelija *
  (sis. Alv 24%)
 • 100-500
  jäsentä
 • 6 ilmaista opiskelijatunnusta *
 • 50€ / kk (sis. Alv 24%)
 • 20€ episodi / opiskelija *
  (sis. Alv 24%)
 • 501-1000
  jäsentä
 • 9 ilmaista opiskelijatunnusta *
 • 75€ / kk (sis. Alv 24%)
 • 20€ episodi / opiskelija *
  (sis. Alv 24%)
 • Yli 1000
  jäsentä
 • 12 ilmaista opiskelijatunnusta *
 • 100€ / kk (sis. Alv 24%)
 • 20€ episodi / opiskelija *
  (sis. Alv 24%)

* Opiskelijatunnus on aina henkilökohtainen eikä sitä voi enää rekisteröitymisen jälkeen siirtää toiselle henkilölle. Opiskelijat voivat käyttää sovellusta niin kauan kuin seurakunnalla tai yhteisöllä on tilaus voimassa. Yhden episodin hinta on opiskelijalle 20€, mikä maksetaan episodia aloitettaessa omalle yhteisölle. Yhteisö saa 5€ käyttäjän maksamasta episodista ja tilittää 15€ jokaisesta laskutuskauden aikana aloitetusta episodista Kristus-Akatemialle seuraavan laskun yhteydessä. Ilmaisten opiskelijatunnuksien haltijoiden ei tarvitse maksaa episodeista.